Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Crkva Sv. Ane i pavlinski samostan

crkva sv ana

Jednobrodna građevina s pravokutnim svetištem, baroknog stila, s prostranim zvonikom ugrađenim između crkve i samostana sa sačuvanim ostacima pavlinskih fresaka. Građena kao pavlinska crkva nakon dolaska pavlina u Križevce 1665. Isprva drvena, kasnije zidana, građena je donacijom Ivana Zakmardija. Poslije ukinuća pavlinskog reda, 1786. postaje župnom crkvom a samostan se preuređuje u župni dvor i Magistrat. Iz pavlinskih vremena sačuvan je inventar, oltarne slike i sakristijski ormar, a župa čuva vrijednu zbirku misnog posuđa i relikvijara.

Adresa

I. Z. Dijankovečkog 1
48260 Križevci
Hrvatska

Otvori u Google kartama

Na vrh