Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA KRIŽEVACA

Grad Križevci obavještava sve pravne i fizičke osobe da od 01.09.2020. godine posluje isključivo preko žiro-računa kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 

Podaci o banci

Naziv banke ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Sjedište banke JADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA
SWIFT ESBCHR22

 

Podaci o klijentu

Ime i prezime vlasnika računa GRAD KRIŽEVCI
OIB vlasnika računa 35435239132
Adresa vlasnika računa I.Z.DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI, REPUBLIKA HRVATSKA
IBAN: HR9024020061821400000
Vrsta računa Poslovni računi i devizni računi

 

Uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca

Molimo pravne i fizičke osobe da sve uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca vrše isključivo na dolje navedene podračune

uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju te predmetu uplate, kao i ispravnog modela i poziva na broj:

 

Rbr. Naziv proračunskog korisnika IBAN
1. Pučko otvoreno učilište Križevci HR3924020061500085411
2. Gradska knjižnica ”Franjo Marković” Križevci HR6124020061500085500
3. Gradski muzej Križevci HR6824020061500085374
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca HR8624020061500085438
5. Dječji vrtić Križevci HR6124020061500085403
6. Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Križevci HR4624020061500085382
7. Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci HR7224020061500085399
8. Glazbena škola Alberta Štrige Križevci HR9024020061500085366
9. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci HR8724020061500085420

 

Plaćanja obveza proračunskih korisnika Grada Križevaca

Od 01.09.2020. godine sva plaćanja svih proračunskih korisnika Grada Križevaca vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca

IBAN: HR9024020061821400000 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Na vrh