Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lokacija mjerne stanice

Trg J. J. Strossmayera

Prikazana očitanja

NO2 – Dušikov dioksid

O3 – Prizemni ozon

CO – Ugljikov monoksid

SO2 – Sumporov dioksid

PM10 – Lebdeće čestice manje od 10 µm

PM2.5 – Lebdeće čestice manje od 2.5 µm

eaqi

Dobro

Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom.

Prihvatljivo

Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom.

Umjereno

Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. Osjetljive skupine građana: razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ukoliko osjetite simptome.

Loše

Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili grlobolja. Osjetljive skupine građana: razmislite o smanjenju tjelesnih aktivnosti, osobito na otvorenom, posebno ukoliko osjetite simptome.

Vrlo loše

Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili grlobolja. Osjetljive skupine građana: smanjite fizičke aktivnosti, osobito na otvorenom, posebno ukoliko osjetite simptome.

Izuzetno loše

Smanjite tjelesne aktivnosti na otvorenom. Osjetljive skupine građana: izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom.

Na vrh