Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Adresa:
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Križevaca
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12
Soba broj 9

Kontakt
Telefon: 628-961
E-mail: gip.krizevci@izbori.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 9:00 – 16:00h

Dežurstvo (na Info pultu Gradske uprave):
Subota, 01. svibnja 2021.: 9:00 – 13:00h
Nedjelja, 02. svibnja 2021.: 9:00 – 13:00h

Kontrola izborne promidžbe:
Nastasja Jakovljev
mailto:nastasja.jakovljev86@gmail.com
telefon 091/517-8911

Sastav Gradskog izbornog povjerenstva:

  1. MARIJAN VRBANČIĆ, PREDSJEDNIK
  2. VIŠNJA FUREŠ, POTPREDSJEDNICA
  3. SUZANA BLAŽEVIĆ GLAVOSEK, ČLANICA
  4. DRAGUTIN ANDRIĆ, ČLAN
  5. IVANA PROSENEČKI KAMENJAK, ČLANICA
  6. IVANKA ŠVAGELJ-LOVREKOVIĆ, ČLANICA

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), ako birač izrazi želju glasovati i o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.
Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati, ne može o tome samostalno obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti druga osoba od njegova povjerenja (npr. član obitelji, susjed i sl.) i to za jednog birača ili za birače-članove jednog kućanstva.
Izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto o tome će dostaviti obavijest predsjedniku ili potpredsjedniku biračkog odbora, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom.
Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto pravovremeno obavijestio izborno povjerenstvo, odnosno na dan izbora do 12:00 sati birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta.
Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto želi glasovati ili ako se povodom pravodobne obavijesti birača (do 12:00 sati na izborni dan) pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izbora na biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje, ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.


Važni dokumenti:
1. Dokumentacija koja se dostavlja
2. Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora
3. Broj članova predstavničkih tijela i broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika, odnosno župana koji se biraju zajedno s njima
4. Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Liste

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast