Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Donijeta Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

grb_grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 6. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god. 2020./2021. („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20), gradonačelnik Grada Križevaca donosi  Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja možete pročitati OVDJE

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast