Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Kosov Breg“

Privitci

Na vrh