Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za dostavu prijava za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na Božićnom sajmu Adventa u Križevcima

U ime Organizacijskog odbora Adventa u Križevcima, Turistička zajednica Grada Križevaca, Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci (OIB 52189389184) raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na Božićnom sajmu Adventa u Križevcima

I.
Turistička zajednica grada Križevaca i Grad Križevci kao organizatori Božićnog sajma u sklopu manifestacije „Advent u Križevcima“ poziva sve zainteresirane fizičke osobe, udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje u tekstu: OPG) da dostave prijave za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda na Božićnom sajmu, koji će se održati 1., 2. i 3. prosinca 2023. godine na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima od 9 do 18 sati.
Izlaganje, prezentacija i prodaja (u daljnjem tekstu: sudjelovanje) obuhvaća sljedeće autohtone proizvode i usluge te prezentacije: božićni proizvodi i nakit za bor, ostale rukotvorine, dizajnirane suvenire i poklone, autohtona domaća jela i pića.

II.
Zainteresirani prijavitelji dužni su dostaviti zahtjev za sudjelovanje na Božićnom sajmu na e-mail tz@krizevci.hr ili osobno u Turističku zajednicu grada Križevaca na adresi Josipa Jurja Strossmayera 5, Križevci, do zaključno 28. 11. 2023. do 15:00 sati.
Prijava se smatra valjanom uz dostavu popunjenog obrasca Prijave za sudjelovanje na Božićnom sajmu Adventa u Križevcima, kopije Rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe ili kopija odobrenja za obavljanje djelatnosti (obrtnica) za osobe koje imaju otvoren obrt te uz uplatu jamčevine za rezervaciju kućice ili štanda.
Prijaviti se mogu sve fizičke osobe, udruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
Odluku o prihvaćanju prijave donosi Organizacijski odbor Adventa u Križevcima po kriteriju najbrže prijave na javni poziv, a odluka o izboru biti će objavljena na službenim stranicama Turističke zajednice grada Križevaca i Grada Križevaca.

III.
Svaki prijavitelj koji je izabran Odlukom o prihvatu prijave, na sajmu će dobiti na korištenje kućicu, štand ili dio štanda. Broj kućica i štandova je ograničen, a popunjavaju se sukladno redoslijedu zaprimanja valjanih prijava.
Radno vrijeme sajma je od 9:00 do 18:00 sati. Sudjelovanje na sajmu za sve sudionike je besplatno. Svaki sudionik obvezan je na račun Turističke zajednice grada Križevaca najkasnije do isteka roka zaprimanja prijava uplatiti iznos od 30 EUR (trideset EUR-a) kao jamčevinu za rezervaciju kućica ili štanda. Jamčevina se nakon završetka Božićnog sajma, uz izvršeno sudjelovanje prijavitelja, vraća na račun s kojeg je uplaćena u punom iznosu u roku 5 dana.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN HR4923400091110334582 model HR68 te s pozivom na broj 7242-OIB.
IV.
Javni poziv otvoren je do 28.11.2023. godine do 15:00 sati.
V.
Sve informacije u vezi ovog Poziva mogu se dobiti u uredu Turističke zajednice grada Križevaca, na telefon 048/681 199 mobitel 091/581 9613 ili na e-mail tz@krizevci.hr.
VI.
Turistička zajednica grada Križevaca ima pravo poništenja Javnog poziva ili djelomičnog poništenja pojedine točke istog bez bilo kakve odgovornosti prema prijaviteljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
U Križevcima, 3. studenoga 2023.

Privitci

Na vrh