IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Grad Križevci nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Križevaca (https://krizevci.hr).

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

-pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta

-pojedine poveznice nemaju prikladni opis

-pojedini gumbi za navigacijiu nemaju prikladni opis

-pojedini dijelovi stranice imaju manji kontrast od preporučenog

Grad Križevci redovito radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20.09.2019. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stvarna evaluacija usklađenosti ovih internetskih stranica utemeljena je samoprocjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 09.06.2023. po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se upotrebljavati za obavješćivanje Grada Križevaca o svim neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete ostvariti slanjem e-pošte na adresu info@krizevci.hr ili ispunjavanjem obrasca koji se mogu preuzeti na https://krizevci.hr/dokumenti/pravo-na-pristup-informacijama/

Obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za povratne informacije vrši Službenik za informiranje kojeg možete kontaktirati na broj telefona 048/928-932, telefax 048/681-207, odnosno putem gore navedene adrese elektroničke pošte.

Postupak praćenja provedbe propisa

Relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na broj telefona 01/4609-041, telefax 01/4609-096 ili putem elektroničke pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr.