IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Grad Križevci nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Križevaca (https://krizevci.hr).

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su potpuno u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20.09.2019.

Stvarna evaluacija usklađenosti ovih internetskih stranica utemeljena je samoprocjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 20.09.2019.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se upotrebljavati za obavješćivanje Grada Križevaca o svim neusklađenostima te traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete ostvariti slanjem e-pošte na adresu info@krizevci.hr ili ispunjavanjem obrasca koji se mogu preuzeti na https://krizevci.hr/dokumenti/pravo-na-pristup-informacijama/

Obradu zahtjeva poslanih putem mehanizma za povratne informacije vrši Službenik za informiranje kojeg možete kontaktirati na broj telefona 048/928-932, telefax 048/681-207, odnosno putem gore navedene adrese elektroničke pošte.

Postupak praćenja provedbe propisa

Relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na broj telefona 01/4609-041, telefax 01/4609-096 ili putem elektroničke pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr.