Sudjelovanje u izradi proračuna

Proračun Grada Križevaca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađuju se na temelju Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kojega je usvojilo Gradsko vijeće Grada Križevaca.

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave svoje komentare, preporuke i prijedloge vezane uz izradu Proračuna za razdoblje 2020.-2022. godine.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna

Objava ističe 01.10.2019. u 00:00:00!

Na vrh