Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šestu godinu za redom Gradu Križevcima odobren EU projekt školske prehrane učenika u riziku od siromaštva

grb križevci

Gradu Križevcima odobren je za financiranje EU projekt ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2022.-2023.” ukupne vrijednosti 673.215,35 kuna, čime su za narednu školsku godinu osigurana sredstva za prehranu ukupno 685 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Projekt se provodi u matičnoj i područnim školama OŠ Ljudevita Modeca Križevci i OŠ ”Vladimir Nazor” Križevci te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, i to:
– u matičnim školama prehrana će se odvijati u školskoj kuhinji, kao i do sada, gdje će se, osiguranjem dodatnih sredstava za prehranu djece u riziku od siromaštva, omogućiti veći broj korisnika školske kuhinje;
– u područnim školama organizirat će se dostava tzv. ”lunch” paketa, vodeći računa da takav obrok osigurava kvalitetnu, raznovrsnu, količinski i nutritivno dostatnu prehranu učenika, sukladno Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi.

Time je Grad Križevci šestu godinu za redom osigurao značajan iznos EU sredstava za poboljšanje standarda učenika osnovnih škola kojima je osnivač:

Školska godina Broj učenika za koje je osigurana školska prehrana Ukupna vrijednost projekta
2017./2018. 487 učenika 456.209,50 kuna
2018./2019. 617 učenika 611.099,00 kuna
2019./2020. 767 učenika 753.705,20 kuna
2020./2021. 660 učenika 646.074,74 kuna
2021./2022. 695 učenika 690.411,83 kuna
2022./2023. 685 učenika 673.215,35 kuna
UKUPNO 3.830.715,62 kuna

Pozivamo sve potencijalne korisnike prava na besplatnu prehranu da se početkom školske godine radi ostvarivanja istog obrate socijalnom radniku škole ili razredniku učenika.

Kriteriji i dokazna dokumentacija za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika financiranu iz projekta ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2022.-2023.”

Kriterij 1: Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokazni dokumenti: Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

Kriterij 2 (dodatni): Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece) – u obzir se uzimaju sva djeca koja žive u zajedničkom kućanstvu, što uključuje djecu rane i predškolske dobi, kao i polaznike osnovnog, srednjoškolskog te visokog obrazovanja

Dokazna dokumentacija: Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i rodni listovi djece ili potvrde o školovanju.

Kriterij 3 (dodatni): Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

Dokazna dokumentacija: Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih i važeća odluka suda o roditeljskoj skrbi ili smrtni list roditelja ili izvadak iz matice umrlih.

Kriterij 4 (dodatni): Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji

Dokazna dokumentacija: Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika.

Kriterij 5 (dodatni): Djeca državljani Ukrajine kojima je priznata privremena zaštita

Dokazna dokumentacija: Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom.

 

 

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast