Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Križevaca

Grad Križevci objavljuje ovaj Poziv u svrhu ispitivanja interesa subjekata za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 40 djece od 1. do 3. godine života, odnosno za izvođenje programa jaslica, kao i očekivanja potencijalnih prijavitelja od Grada Križevaca za sufinanciranje edukacija, zakupa prostora/zemljišta i dr., a sve ponajprije s ciljem pridonošenja povećanju broja djece koja pohađaju jaslički program.

Na ovaj Poziv svoj iskaz interesa mogu dostaviti ustanove, trgovačka društva, obrti i udruge, kojima je u temeljnom aktu upisana djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zainteresirani prijavitelji svoj iskaz interesa dostavljaju uz ispunjeni Obrazac koji se nalazi u prilogu Poziva, do 20. rujna 2019. godine, na adresu elektroničke pošte drustvene@krizevci.hr, ili u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja s naznakom „Iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Križevaca“ poštom ili neposredno dostavom na adresu:

Grad Križevci
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12
48260 Križevci

Poziv za iskaz interesa za izvođenje programa jaslica_18072019

Obrazac Poziva za iskaz interesa za izvođenje programa jaslica_Grad Križevci_07_2019

Objava ističe 21.09.2019. u 01:00:00!

Na vrh