Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU kandidata koje ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

kandidata koje ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se 3. ožujka 2020. godine u 08:30 sati u maloj gradskoj vijećnici u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I

Testiranje se provodi temeljem Oglasa za prijam u službu u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Grada Križevaca na radnom mjestu: Viši referent – tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Grada Križevaca.

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove, bit će obavljen isti dan, neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Grada Križevaca www.krizevci.hr i na oglasnoj ploči Grada Križevaca.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja biti će osobno obaviješteni.

KLASA: 110-01/20-01/0004

URBROJ: 2137/02-01/03-20-13

Križevci, 26. veljače 2020.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast