Ponovljena Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Križevaca, općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec

Grad Križevci kao Nositelj projekta, te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec, pokrenuli su projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Križevci i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Za Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Križevce te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec provedena je javna rasprava u periodu od 19.01.-19.02.2018. godine.

Nositelj projekta, sukladno Uputi NOP-a, pokreće ponavljanje drugog postupka javne rasprave  projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Javna rasprava traje od 10. do 26. travnja 2019. godine.

Dokumenti vezani uz ponovnu javnu raspravu objavljeni su na mrežnim stranicama nositelja projekta https://krizevci.hr/dokumenti/prsi

 

NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednjim podacima o konačnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja konačnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici http://uprava.krizevci.hr/images/prsi/02_Prilog%201_Upitnik%20za%20operatore.xlsx se nalaze raspoloživi podaci o korisnicima iz prethodne javne rasprave za koje se ne jamči točnost.

Na vrh