Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjeno je napuštanje prebivališta

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjeno je napuštanje prebivališta i stalnog boravka, a kretanje izvan toga, bit će moguće samo uz propusnice.

  • Gradski stožer izdaje propusnice SAMO za one koji prebivalište napuštaju iz vitalnih razloga poput skrbi o starijima, djeci i kupnje hrane (izvan mjesta prebivališta). Ne trebaju vam propusnice za kretanje unutar područja Grada Križevaca i pripadajućih naselja, no ipak i tu morate ograničiti svoje kretanje samo na nužno!
  • Za stanovnike koji trebaju hitnu medicinsku skrb tu propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine, a za ostale razloge poput odlaska na posao, propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno poslodavac
  • ukoliko spadate pod skupinu kojoj Gradski stožer treba izdati propusnicu, molimo da obrazac skinete s naše stranice i popunjenog ga vratite na mail: jelena.jakara@krizevci.hr
  • zahtjevi će se zaprimati isključivo elektoničkim putem, a na isti način će se izdavati propusnice Stožer CZ Grada KŽ_Obrazac ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PROPUSNICE_napuštanje područja_2020
  • zahtjev je potrebno predati barem 12 sati prije nego je potrebna propusnica
  • IZNIMNO ukoliko netko nema mogućnost da riješi propusnicu elektroničkim putem, može doći u urudžbeni ured u Gradsku upravu
  • Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj ne odnosi na policijske službenike i pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji imaju službene iskaznice, njima nisu potrebne propusnice, već se mogu kretati temeljem policijskih službenih iskaznica i znački i  vojnih iskaznica pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Policijski službenici i pripadnici Oružanih snaga RH policijske službene iskaznice i vojne iskaznice pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu koristiti i za organizirani izvanredni prijevoz. Za organizirani izvanredni prijevoz svoje službene iskaznice mogu koristiti i drugi državni službenici kojima su izdane
  • MOLIMO STANOVNIKE S PODRUČJA OPĆINA GORNJA RIJEKA, KALNIK, SVETI PETAR OREHOVEC I SVETI IVAN ŽABNO DA NE ZOVU I NE TRAŽE PROPUSNICE OD GRADSKOG STOŽERA!Svaka općina ima svoj stožer te se trebate obratiti u svoje općinsko središte, prema svojem mjestu prebivališta za sve informacije!

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta…

Na vrh