Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objavljeno izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog i Prostornog plana uređenja Grada Križevaca

grb_grada

Sukladno članku 102. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljeno je Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Križevaca te Izvješće o javnoj raspravi o V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Križevaca. Narednih se dana očekuje objava Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi V. ID Prostornog plana uređenja Grada Križevaca.

Izvješća je moguće pregledati na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, oglasnoj ploči Grada Križevaca te web-stranici Grada:

https://krizevci.hr/dokumenti-kategorije/prostorni-planovi/

Na vrh