Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o obveznom izdavanju e-računa

grb grada

Obavještavamo Vas da je javni naručitelj Grad Križevci obveznik provođenja javne nabave po Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016).
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018, dalje u tekstu Zakon), od 01. srpnja 2019. godine naručitelju, Gradu Križevcima, više nije dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-pošte.
Napominjemo kako je naručitelj Grad Križevci sukladno članku 6. stavak 2. Zakona obvezan zaprimati i plaćati isključivo e-Račune koji su sukladni EU normi.
Izdavatelji e-Računa (Isporučitelji roba, Izvršitelji usluga, Izvođači radova) obvezni su izdavati i slati e-Račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka jednostavne nabave roba i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Ova obveza stupila je na snagu 01. srpnja 2019. godine.

Na vrh