Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izmjeni Javnog poziva – sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata

grb Križevaca

Grad Križevci objavljuje izmjenu JAVNOG POZIVA za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih stambenih objekata na području Grada Križevaca.
Na javni poziv mogu se javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici nekretnine koja se nalazi unutar I. i II. Zone Grada prema Odluci o komunalnoj naknadi na području Grada Križevaca te uz regulacionu liniju u odnosu na javnu prometnu površinu. Fizička, odnosno pravna osoba, može se javiti i dobiti sredstva samo za jednu nekretninu na području Grada Križevaca.

Na vrh