Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o godišnjem planu javnih natječaja

grb križevci

U Proračunu Grada Križevaca za 2021. godinu za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva i građana, osigurana su sredstva prema područjima kako slijedi:
1. Kultura (A 340401 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode udruge) u iznosu od 345.000,00 kuna;
2. Sport i rekreacija (A 360201 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge) u iznosu od 20.000,00 kuna;
3. Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti (A 370601 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti) u iznosu od 170.000,00 kuna;
4. Pokroviteljstva (A110202 Pokroviteljstva udrugama i građanima) u iznosu od 100.000,00 kuna

Godišnji plan javnih natječaja za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode OCD i građani u 2021. (1)

Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga iz područja soc. skrbi, zdravstva i human. djelatnosti u 2021.

Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga iz područja sporta i rekreacije u 2021

.Odluka o načinu raspodjele sredstava za programe i projekte udruga u kulturi_2021

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast