Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest građanima o uklanjanju i uništavanju ambrozije

ambrozija

Upravni odjel za gospodarstvo, financije EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, obavještava vlasnike ili posjednike poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području Grada Križevaca da sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („ Narodne novine“ broj 72/07) i Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Križevaca („ Službeni vjesnik Grada Križevaca“ 11/20), dužni su i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana.

Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena MEHANIČKIH mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija ), AGROTEHNIČKIH mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te KEMIJSKIM mjerama ( herbicidi).

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati Poljoprivredni redar Grada Križevaca te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju, poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću.
U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj Obavijesti.

Kontakt: Poljoprivredni redar Dean Kuzijev, ing.polj.—048/628-934 ili 091 1720 973

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast