Kriteriji i dokazna dokumentacija za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika

Kriteriji i dokazna dokumentacija za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika u okviru projekta Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva. 

 

Na vrh