Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članica/članova vijeća Mjesnog odbora Ivanec Križevački

cropped-grb-krizevci-color-digital

Na temelju članka 15. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca”, broj 1/14, 4/18 i 3/20), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Križevaca objavljuje
KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA  MJESNOG ODBORA IVANEC KRIŽEVAČKI
na izborima koji će se održati 16. travnja 2023. godine

Kandidacijska i zbirna lista – Ivanec križevački

Na vrh