Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja terasa i kioska

cropped-grb-krizevci-color-digital

Na temelju članaka 30. i 33. Odluke o komunalnom redu na području Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca “ broj: 06/22) i Odluke o uvjetima korištenja javnih
površina u staroj užoj gradskoj jezgri Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca “ broj: 01/23) Grad Križevci objavljuje:

J A V N I     P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) i kioska na području Grada Križevaca za 2023. godinu

OBRAZAC -JAVNA POVRŠINA TERASE i KIOSCI 2023.g.

JAVNI POZIV-terase i kiosci 2023.g.

Na vrh