Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
PRORAČUN GRADA KRIŽEVACA 2020. – 2022.

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U IZRADI PRORAČUNA

OBRAZAC P-2019

Proračun Grada Križevaca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađuju se na temelju Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, kojega je usvojilo Gradsko vijeće Grada Križevaca.

Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da dostave svoje komentare, preporuke i prijedloge vezane uz izradu Proračuna za razdoblje 2020.-2022. godine ispunjavanjem ovog obrasca te slanjem najkasnije do 30. rujna 2019. godine.


Na vrh