Gradonačelnik donio Odluku o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca

Gradonačelnik Mario Rajn donio je Odluku o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca.
Osnivanje Dječjeg gradskog vijeća jedna je od mnogobrojnih aktivnosti koje se provode u sklopu akcije Grad – prijatelj djece, a jedan od ciljeva je i potaknuti djecu na aktivno sudjelovanje u donošenju, za njih, važnih odluka.
Ovime dajemo djeci priliku da i formalno izražavaju svoje želje i potrebe, oblikuju svoje stavove i sudjeluju u kreiranju onih dijelova javnog života koji se tiče njih.
Participacija djece u lokalnoj zajednici time se podiže na jednu višu razinu jer više ne govorimo o djeci, već razgovaramo s djecom, uvažavajući njihovo mišljenje.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća – Križevci 

UPUTE ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE I ČLANOVE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o imenovanju voditelja Dječjeg gradskog vijeća – Križevci

Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva – DGV

Na vrh