Edukacije poljoprivrednika

Obavještavamo zainteresirane poljoprivrednike da će djelatnici Ministarstva poljoprivrede od 25. veljače do 15. ožujka 2019. održavati edukacije i provoditi informiranje na temu: Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu.
Svi zainteresirani poljoprivrednici mogu se slobodno odazvati na besplatne edukacije. U sklopu ovih edukacija održat će se i predavanja o Sustavu redovitih pregleda uređaja za primjenu pesticida.
Edukacija u Križevcima, održat će se 8. ožujka 2019. u 10 sati, Razvojni centar i tehnološki park Križevci, Franje Tuđmana 20, konferencijska dvorana, a predavači su: Katarina Šostarec, Slavko Kopilović i Sanja Vuković.

Na vrh