Dostava zahtjeva za povrat otplaćenih rata studentskog kredita do 31. ožujka

Grad Križevci podsjeća sve korisnike studentskog kredita koji su već započeli s vraćanjem kredita banci, da do 31. ožujka 2019. godine mogu podnijeti zahtjev za povrat otplaćenih rata u prethodnoj godini.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam (soba 22/I), a osim uvjeta o redovitosti studiranja, da bi korisnik ostvario pravo na povrat otplaćenih rata, dužan je dostaviti dokaz da mu je mjesto stalnog prebivališta bilo na području grada Križevaca.
Na ovaj način, Grad Križevci nastavlja s praksom pretvaranja studentskog kredita u stipendiju svim uspješnim studentima s prebivalištem na području Grada Križevaca, koji u redovitom i propisanom roku izvršavaju svoje studentske obveze te nastave prebivati na području Grada i nakon završetka studija.

Zahtjev za povrat otplaćenih rata studentskog kredita 

 

Na vrh