Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usluge sadržajne i metodološke pripreme modula s tematskim cjelinama o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta “I ja odvajam!”.

Projektni zadatak: Sadržajna i metodološka priprema modula s tematskim cjelinama za izobrazno – informativne materijale za predškolsku i školsku djecu od 1-4 i 5-8 razreda osnovne škole, o održivom gospodarenju otpadom, idejno rješenje didaktičke igračke s tematskim cjelinama, izrada ilustracija za potrebe didaktičke igre i brošure, priprema za tisak didaktičke igračke, tisak i pakiranje didaktičkih igračaka.

Objava ističe 11.10.2019. u 09:00:00!

Privitci

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast