Usluga izrade prostorno planske dokumentacije

Predmet nabave je Usluga izrade prostorno planske dokumentacije: Prostornog plana uređenja, Generalnog urbanističkog plana i Strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca a sva Dokumentacija se može preuzeti na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ponude se mogu dostaviti putem EOJN do 26.06.2019.g, 10:00 h

Objava ističe 26.06.2019. u 10:00:00!

Na vrh