Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stručni nadzor nad radovima sanacije potresom oštećene Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci te radovima obnove krovišta Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave za stručni nadzor nad radovima sanacije potresom oštećene Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci te radovima obnove krovišta Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci, te Vas molimo Vašu ponudu ukoliko ste zainteresirani.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 190.000,00 kn bez PDV-a.

Privitci

Na vrh