Strategija zaštite od nasilja u obitelji Grada Križevaca od 2021. do 2025.

Savjetovanje o Strategiji zaštite od nasilja u obitelji Grada Križevaca od 2021. godine do 2025. godine.