Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekonstrukcija postojeće zgrade za potrebe društvenog centra Future Hub Križevci – projekt SPARK

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove rekonstrukcije postojeće zgrade za potrebe društvenog centra Future Hub Križevci – projekt SPARK

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5582358

Objava ističe 25.10.2021. u 23:59:00!

Na vrh