Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radovi rekonstrukcije Ulice Dragutina Renarića u Križevcima

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove rekonstrukcije Ulice Dragutina Renarića u Križevcima.

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3588062

Izvjesce_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-Renarićeva

Objava ističe 29.01.2020. u 23:59:00!

Na vrh