Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca za 2022. i 2023. godinu

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca za 2022. i 2023. godinu

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5738640

Objava ističe 13.12.2021. u 23:59:00!

Na vrh