Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca za 2020. i 2021. godinu

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca za 2020. i 2021. godinu.

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3369853

Objava ističe 20.11.2019. u 23:59:00!

Na vrh