Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Križevci

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića Križevci u Ulici Matije Gupca 52, Križevci.

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN.

Objava ističe 01.04.2019. u 23:59:00!

Na vrh