Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Radni stroj za sabijanje otpada-kompaktor

Objavljen je poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za radni stroj za sabijanje otpada-kompaktor.

Dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN RH:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5295788

Objava ističe 21.07.2021. u 23:59:00!

Na vrh