Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Provedba postupka javne nabave obnove zgrade Gradskog muzeja Križevci

Grad Križevci

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

za provedbu postupka javne nabave obnove zgrade Gradskog muzeja Križevci oštećenog u potresu

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I. – Troškovnik

Prilog III. – Obrazac dužina trajanja jamstva

Na vrh