Program potpora poljoprivredi na području grada Križevaca za 2018. Godinu

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15), članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09. i 1/13.) i članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 6/17) Gradsko vijeće Grada donijet će Program potpora poljoprivredi na području grada Križevaca za 2018. Godinu te se pokreće proces savjetovanja sa javnošću.

Privitci

Na vrh