Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije

Na nalog Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave, a kao potvrdu transparetnosti rada Grada Križevaca, u nastavku su prikazani podaci o iznosima donacija i sponzorstva.

Privitci

Na vrh