Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Početak postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Postupak ocjene) VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 3/05, 1/07,1/09, 6/1 1, 8/11.- ispravak, 4/14, 7/17, 7/20 i 8/20 – pročišćeni tekst).

Objava ističe 31.01.2021. u 23:59:00!

Privitci

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast