Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Početak postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Kosov Breg“

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Postupak ocjene) Urbanističkog plana uređenja „Kosov Breg“.

Objava ističe 31.01.2022. u 23:59:00!

Privitci

Na vrh
Promjena veličine fonta
Kontrast