Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plan održive urbane mobilnosti Grada Križevaca uz implementaciju platforme za upravljanje mobilnošću

Grad Križevci pokreće postupak jednostavne nabave usluge izrade Plana održive urbane mobilnosti Grada Križevaca uz implementaciju platforme za upravljanje mobilnošću.

Privitci

Na vrh