Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oglas za prijam službenika/ice – Savjetnik za energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša i prostorno uređenje

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspisuje

OGLAS
za prijam službenika/ice u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radnom mjestu: Savjetnik za energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Za oglas za prijam u službu«, na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.

Privitci

Na vrh