Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca za 2020. i 2021. godinu

Objavljen je otvoreni postupak javnenabave radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Križevaca za 2020. i 2021. godinu.

Ponude se dostavljaju putem Elektroničkog oglasnika do 19.12.2019. g do 10:00.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3412098

Objava ističe 19.12.2019. u 10:00:00!

Na vrh