Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva u području kulture

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva u području sporta i rekreacije

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva u području socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti

Privitci

Na vrh