Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja  te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Križevaca i pripadajućih Mjesnih odbora.

Objava ističe 24.10.2018. u 12:25:00!

Privitci

Na vrh