Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o ponuditeljima kojima se daju u zakup drvene kućice u sklopu manifestacije „Advent u Križevcima“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20.), točke X. Zaključka o raspisivanju i uvjetima Javnog natječaja za zakup drvenih kućica za vrijeme održavanja Adventa u Križevcima (KLASA: 612-01/23-01/0031, URBROJ: 2137-2-02/1-23-3) i Zaključka Organizacijskog odbora „7. Adventa u Križevcima“ (KLASA: 612-01/23-01/0031, URBROJ: 2137-2-2/2-23-6) gradonačelnik Grada Križevaca donio je:
ODLUKU
o ponuditeljima kojima se daju u zakup drvene kućice u sklopu manifestacije „Advent
u Križevcima“

 

Privitci

Na vrh