Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objava natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2022.

Grad Križevci, sukladno godišnjem planu javnih natječaja objavljuje javne natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022. godini iz Proračuna Grada Križevaca.

Natječaji se objavljuju za sufinanciranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u sljedećim područjima:

Kultura

Natječaj_OCD_kultura 2022

Upute za prijavitelje_OCD_kultura_2022

Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti

Natječaj_OCD_soczdravhumanitar 2022

Upute za prijavitelje_OCD_soczdravhumanitar 2022

Sport i rekreacija

Natječaj_OCD_sport i rekreacija 2022

Upute za prijavitelje_OCD_sport, rekreacija 2022

Rok za dostavu projektnih prijava je 2. veljače 2022. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Natječajna dokumentacija_OCD_2022

Na vrh