Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Križevaca

Odluka o davanju u najam stanova na području Grada Križevaca_1-10

Svoje primjedbe, prijedloge možete slati do 26.08.2019. na mail ured-gradonacelnika@krizevci.hr

 

Izvješće-O D L U K A o davanju u najam stanova

Na vrh