Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradskog muzeja Križevci

Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba:
– koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– koja ima stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzeju,
– najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Ravnatelj Muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.

Objava ističe 02.02.2019. u 11:50:00!

Privitci

Na vrh